Zmiany w planie

 

Zmiany w planie - wtorek  20 lutego
Wtorek Wt 5a 5b 6a 6b 7a 7b IIa IIb IIc IIIa IIIb
08:00 - 08:45 1 mat MT 14 pol UK 16 fil społ MJ 3 coR AM/EK geo 1 muz 2 aKG 3/aBK 6/aAP 9// inf 5/ che 15 historia test 7 AK mat KB 4
08:55 - 09:40 2 pol UK 16 mat MT 14 przy 3  coR AM/EK  muz 2 geo 1 inf 5/ che 15// aHP 10/aBK 6/angAP 9 fil społ MJ 4 historia test KG 2 
09:50 - 10:35 3 angKG 16 ang EK 12 mat ZM 3 coR AM  chem 15 chem 14 MT pol UK 3 plast 1 zast OR 7 mat KB 4 fil społ MJ 4
10:45 - 11:30 4 R- film c.d. s.3 i hol  AP/AW/ZM// E-karty pracy UK. s.1 R-warsztaty  EK 7/KG 12/BK 14// E - s.2 dyskusja MJ R-konferencja sala gimn. MW/ E - Truskawka karty pracy AM
11:40 - 12:25 5 R - warsztaty EK 7/KG 12/BK 14 //E-karty pracy UK. s.1 R-konferencja sala gimn. AP/JD/OR //E - s.2 karty pracy AM R-film c.d. hol MW// E - Truskawka dyskusja MJ
12:45 - 13:30 6 R - konferencja sala gimn. AP/AW/ZM / E - s.1 dyskusja MJ R-film c.d. s.3 i hol JD/HP  //E - s.2 karty pracy AM R-warsztaty  EK 7/KG 12/BK 14// E - Truskawka karty pracy OR

 

 

Zmiany w planie - poniedziałek 19 lutego 
Poniedziałek P 5a 5b 6a 6b 7a 7b IIa IIb IIc IIIa IIIb
08:00 - 08:45 1 zast. JD przy 3 coR AM/EK 16 mat MT 14 pol UK 7 pol KL 12 che 15/ inf 5// aHP 2/aBK 6/aAS 9 plast AK 1 mat KB 4
08:55 - 09:40 2 przy 3 mat MT 4 coR AM/EK 16 pol KL 14 nMK 8/wfAS/JD/wf/hFM 12/wf aKG 2/aBK 6/aMN 9// che 15/ inf 5 mat KB 4 plast AK 1
09:50 - 10:35 3 mat MT 4 zast. ZM coR AM/EK 16 przy 3 wf/nMN 8/fCL 10/wfAS/JD/hFM 12 pol KL 4 pol UK 7 pla 1 aMK 9/aHP 2/aBK 6/aKG 14
10:45 - 11:30 4 R - konferencja sala gimn. AW/MN/MK  // E - s.1 film AK(plast) R-warsztaty EK 7/KG 12/KL 16/BK 14// E- s.2 film AM R-film hol ZM//E -truskawka film OR
11:40 - 12:25 5 R - warsztaty EK 7/KG 12/KL 16/BK 14 // E - s.1 film  AK(plast) R-film S.3 i hol KB/FM/HP // E- s.2 film AM R - konferencja s.gimn ZM// E -truskawka film OR
12:45 - 13:30 6 R- film s.3 i hol AW/MK// E - s.1 film  AK(plast) R-konferencja s.gimn.KB/FM/HP  //E - s.2 film AM R - warsztaty EK 7/KG 12/KL 16/BK 14  // E-trusk. film OR

 

Autor:Urszula Kielczewska