Zmiany w planie

 

Zmiany w planie - wtorek 24 kwietnia
Wtorek Wt 5a 5b 6a 6b 7a 7b IIa IIb IIc IIIa IIIb
08:00 - 08:45 1 mat MT 14 hist 16 pol KL 3 rel 4/et 1 mat AJ 4 muz 2 aHP 10/aBK 6/aEK 9// inf 5/ che 15 ZIELONA SZKOŁA
08:55 - 09:40 2 hist MJ 16  mat MT 14 wych AS 3 wych AM 4 muz 2 pol KL 12 inf 5/ che 15// aHP 10/aBK 6/aEK 9
09:50 - 10:35 3 inf 5/aBK9 plast 1 mat AJ 4 hist 3 chem 15 mat MT 4 pol KL 12 pol UK 3 wf AS
10:45 - 11:30 4 aBK9/inf 5 tech 1 rel 4/et 1 przy 3 mat AJ 14 chem 15 hist 7 pol UK 4 pol KL 12
11:40 - 12:25 5 plast 1 inf 5/aEK 9 aBK 4/aBK 4 mat AJ 4 pol KL 12 hist 16 chemia 15 wfJD rel 3/ et 8
12:45 - 13:30 6 tech 1 aEK 9/inf 5 przy 3 aBK 4/aBK 4 hist 16 mat AJ 14 wfJD rel 3/ et 8 chemia 15
13:50 - 14:35 7         ang + aHP 2/ aEK 9/ aBK 6 rel 7/et 8 chemia 15 hist 4
14:40 - 15:25 8        
15:30 - 16:15 9        

 

Autor:Urszula Kielczewska